KERALA PRIVATE PRIMARY HEADMASTERS ASSOCIATION

Exclusively For Primary school Headmasters

Businex

All Posts

Expenditure Reconciliation @ A G-Kerala Website


     2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ  ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെ ട്രഷറി മുഖേനയുളള എല്ലാ ചെലവ് കണക്കുകളും (എക്സ്പെൻഡീച്ചർ) ഓരോ ഡി.ഡി.ഒ മാരും ഓൺലൈൻ റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ മാരും മേൽകാലയളവിലെ ട്രഷറി മുഖേനയുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും  https://ksemp.agker.cag.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളുമായി ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി Accept / Reject ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വെബ്സൈറ്റിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ആയതിന്റെ വ്യക്തമായ കാരണം സൈറ്റിൽരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും […]


Read More

Sampoorna -- admission with TC number


സമ്പൂർണ്ണയിൽ user id & password നൽകി   Login ചെയ്യുക.      https://sampoorna.kite.kerala.gov.in:446/      Dashboard ൽ നിന്നും  admission  സെലക്ട് ചെയ്യുകAdmit from TC number    ൽ click ചെയ്യുക.Enter tc number  ന്റെ box ൽ TC Number കൃത്യമായി നൽകുക.Submit ചെയ്യുക.കുട്ടിയുടെ Previous school details വിവരിക്കുന്ന Page ലഭ്യമാകും.                admission number നൽകുക .date of admission […]


Read More

സ്പാര്‍ക്കില്‍ പ്രൊമോഷന്‍ - ഗ്രേഡ് പ്രൊമോഷന്‍ - ചെയ്യുന്ന വിധം


സ്പാര്‍ക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുകSalary Matters - Promotion  / Demotion  -  Promotion / Demotion എന്ന ക്രമത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകതുടര്‍ന്ന് വരുന്ന പേജില്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നല്‍കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് :ഈ പേജില്‍ New Designation എന്നിടത്ത് പുതിയ Designation കൊടുക്കുക. Designation കൊടുക്കുമ്പോള്‍ വരുന്ന സ്കെയില്‍ ഓഫ് പേ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.Type of Promotion എന്നിടത്ത് ഗ്രേഡ് പ്രൊമോഷന്‍ ആണെങ്കില്‍ Timebound Higher Grade എന്നും മറ്റ് പ്രൊമോഷനുകളാണെങ്കില്‍ Regular Promotion […]


Read More

e -Tapal for schools


 ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ സുതാര്യമായും സമയബന്ധിതമായും നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഇ-ഗവേണന്‍സ്. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ 2018 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ആണ് ഇ-ഗവേണന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി ഇ-ഓഫീസ് ഫയല്‍ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി തുടര്‍ന്നുള്ള 3 വര്‍ഷങ്ങളിലായി ഡി.ഡി.ഇ., ആര്‍.ഡി.ഡി., എ.ഡി. ഡി.ഇ.ഒ., എ.ഇ.ഒ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പരീക്ഷ ഭവന്‍ എന്നീ തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും […]


Read More

സമ്പൂർണയിൽ T C എടുക്കുന്ന വിധം


സമ്പൂർണ  ലോഗിൻ ചെയ്യുകhttps://sampoorna.kite.kerala.gov.inസ്കൂളിന്റെ  പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക .  ടി സി നമ്പർ  എഡിറ്റ് ചെയ്തു  സീറോ ആക്കുക. ( കലണ്ടർ വർഷത്തിന്റെ  ആരംഭത്തിലാണ് സീറോ  ചേർക്കേണ്ടത്) .  ക്ലാസ്   &  ഡിവിഷൻ  സെലക്ട് ചെയ്യുക. (  ടി സി  നൽകേണ്ട ക്ലാസ് ) ക്ലാസ്   സെലക്ട് ചെയ്യുക.കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുക തുറന്നു വരുന്ന പേജിൽ കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്കൂൾ റെക്കോർഡ്‌സ്മായി  ഒത്തുനോക്കുക.എഡിറ്റ് ചെയ്തു കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക .ശേഷം […]


Read More

BIMS


ബിംസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി User ID യും Password ഉം ആവശ്യമുണ്ട്.BlMS -ന് രണ്ട് login ഉണ്ട്.1) DDO Login (clerical login )2 ) DDO Admin Login (Officer Login )DDO Login വഴി ബില്ലുകളും പ്രൊസീഡിംഗ്സും മറ്റും തയ്യാറാക്കുകയും DDO Admin Login വഴി ഇവ Approve ചെയ്ത് E Submit ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.E Submission-നും Bill status അറിയുന്നതിനും രണ്ട് Login വഴിയും കഴിയുന്നതാണ്.DDO […]


Read More

സമ്പൂർണ്ണയിൽ കുട്ടികളെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രമോഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി


സമ്പൂർണ്ണയിൽ കുട്ടികളെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രമോഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയ അക്കാദമിക വർഷത്തെ ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് രീതികൾ ഉണ്ട് .1.Import Division      2. New Division1.Import Divisionസമ്പൂർണ്ണ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം മുകൾഭാഗത്തെ മെനുവിൽ നിന്ന് Class and Division സെലക്ട് ചെയ്യുക.ആ വിദ്യാലയത്തിലെ ക്ലാസുകൾ ദൃശ്യമാകും.ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിലവിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ […]


Read More

കെ. പി. പി. എച്ച്. എ. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം- ഉദ്ഘാടനം


കേരള പ്രൈവറ്റ് പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ അഭിമാന സ്ഥാപനമായ കെ. പി. പി. എച്ച്. എ. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കേരളീയ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിലെ അനിഷേധ്യ സാന്നിദ്ധ്യമാണ്. സംഘടന ആചാര്യ സ്ഥാനം കല്പിച്ച് ആദരിക്കുന്ന അതിന്റെ എക്കാലത്തേയും സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന ശ്രീ. ടി. കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമായ ഈ കേന്ദ്രം ഓരോ കെ.പി. പി. എച്ച്. എ. അംഗത്തിന്റെയും […]


Read More

57 മത് കെ.പി.പി.എച്ച്.എ.സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു


കോട്ടയം: പ്രധാനാധ്യാപകരെ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണ ച്ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേരള പ്രൈവറ്റ് പ്രൈമറി  ഹെഡ്മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെ.പി.പി.എച്ച്.എ.) 57ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉച്ചഭക്ഷണ ഫണ്ട് നിരക്ക്  കാലോചിതമായി വർധിപ്പിക്കണം. 2016ൽ നിശ്ചയിച്ച  നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോഴും തുക അനുവദിക്കുന്നത്.മുട്ട,പാൽ വിതരണത്തിന് പ്രത്യേകം ഫണ്ട് അനുവദിക്കണം.ക്ഷാമബത്ത,ലീവ് സറണ്ടർ എന്നിവ അനുവദിക്കുക, സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്ക് ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക നൽകുക, കെ.പി.പി.എച്ച്.എ.യെ ക്യൂ.ഐ.പി. സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ എയിഡഡ് മേഖലയോടുള്ള വിവേചനം […]


Read More

അധ്യാപക വൃത്തി മഹത്ത്വമേറിയത് : ഡോ.സിറിയക് തോമസ്


കേരള പ്രൈവറ്റ് പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റേഴ്സ്  അസോസിയേഷൻ  (കെ.പി.പി.എച്ച്.എ) സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച പ്രതിനിധി സമ്മേളനം തെളളകം ചൈതന്യ പാസ്റ്ററൽസെൻററിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം .കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഭരണാധികാരികളിൽ പലരും   അധ്യാപകരായിരുന്നു.ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്ത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച്  പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രധാനാധ്യാപകരെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു.       കെ.പി.പി. എച്ച്.എ.സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.കൃഷ്ണപ്രസാദ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.സുനിൽകുമാർ,  ജോ.സെക്രട്ടറി ഉമ്മർ പാലഞ്ചീരി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മാസിക പ്രിന്റർ ആന്റ് പബ്ലിഷർ എം.ഐ. […]


Read More
<123...15>