KERALA PRIVATE PRIMARY HEADMASTERS ASSOCIATION

Exclusively For Primary school Headmasters

Businex

All Posts

ADMISSION & PROMOTION 2024-25


സര്‍ക്കുലര്‍ നം.ക്യു. ഐ. പി(1)/11030/2023/ഡി.ജി.ഇ തീയതി: 09/04/2024വിഷയം:- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം-2024-25 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള അഡ്മിഷന്‍ / പ്രൊമോഷന്‍ നടപടികള്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌സൂചന:-  ഈ കാര്യാലയത്തില്‍ 22/02/2024 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ  സര്‍ക്കുലര്‍       2023-24 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ 1 മുതല്‍ 9 വരെയുളള ക്ലാസ്സുകളിലെ വര്‍ഷാന്ത വിലയിരുത്തല്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ സര്‍ക്കുലര്‍ സൂചന പ്രകാരം ഈ കാര്യാലയത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കിയിരുന്നു. 2023-24 ലെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രസ്തുത അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രൊമോഷന്‍, അടുത്ത അധ്യയന […]


Read More

BiMS 2.0 (Part 1 -DDO LOGIN)


ebill portal for Claim SettlementsBims Login ചെയ്യാതെ തന്നെ  ചില സേവനങ്ങൾ Services,Downloads എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ് .Services✅  DSC Registration / Renewal > DSC രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് Certificate Treasury ൽ നൽകാൻ✅  Instructions for Digital Signature >DSC signer Installation -Windows windows System ൽ DSC Install ചെയ്യുന്ന PDF,Download DSC Signer Root CA -Certificate dowload ചെയ്യാൻ,Add browser Exemption -DSC […]


Read More

ORDER PORTAL -ELECTION DUTY >> UPDATES


https://www.order.ceo.kerala.gov.in/loginഡ്യൂട്ടിയുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പോസ്റ്റിങ് ഓർഡർ സ്ഥാപനമേധാവികൾക്ക് മുകളിലെ Login ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.യൂസർ ഐഡി പാസ്സ്‌വേർഡ് ക്യാപ്ച്ച എന്നിവ നൽകി ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുറന്നുവരുന്ന ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് റാൻഡമൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂട്ടി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്.സ്ഥാപനമേധാവികൾ  first randomisation report എന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.1. ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ള കത്ത്2. […]


Read More

Head of Accounts for the FY 2024-25 updated in SPARK


ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ  Make bill from payroll പേജിൽ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഡ്രോപ്പ്  ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ലഭ്യമാകുകയില്ല. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാംസ്പാർക്കിൽ ഡിഡിയോയുടെ ലോഗിൻ പേജിൽ കയറിയതിനു ശേഷം അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.Accounts > Initialisation > Head of Accountശേഷം ഹെഡ് […]


Read More

FOOD SAFETY REGISTRATION FOR SCHOOL-CLARIFICATION


 കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ (എം ) വകുപ്പ്‌ നമ്പര്‍.എം.1 /367/2023/പൊ.വി.വ.     23-03-2024, തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിപൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍, തിരുവനന്തപുരം.സര്‍, വിഷയം:- പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ -ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - സ്കൂളുകള്‍ക്ക്‌ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷന്‍ എടുക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌ -സൂചന:- താങ്കളുടെ 07.02.2024-ലെ എന്‍.എം.ബി(1)/1653/2023/ഡി.ജി.ഇ നമ്പര്‍ കത്ത്‌         സൂചനയിലേക്കു താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫുഡ്‌ ബിസിനസ്സ്‌ അല്ല എന്നതിനാലും മറിച്ച്‌ ഒരു statutory […]


Read More

ORDER - ELECTION PERSONAL MANAGEMENT SYSTEM


     2024 ലോക് സഭ  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികള്‍ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുന്നതിനായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയറാണ് ORDER. ഈ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ഓരോ കാര്യാലയവും സ്വയം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് User Name ഉം Password ഉം നല്‍കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആദ്യമായി ഏങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യാലയവും സ്വയം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.www.order.ceo.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് (ORDER സോഫ്റ്റ് […]


Read More

UNIFORM FUND 2024


UNIFORM തുക Bims ഓൺലൈൻ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് തയ്യാറാക്കി ട്രഷറി വഴി നൽകുന്ന വിധം. വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ നിന്നും യൂണിഫോം ഫണ്ട് നൽകുന്നത് STSB അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. അത് എൻഡ് ബെനഫിഷറിക്ക് നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ട്രഷറിയിൽ STSB ചെക്കും BIMS വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീഡിംഗ്സുമാണ് നൽകേണ്ടത്. Bims ൽ നിന്നും STSB പ്രൊസീഡിംഗ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ്. NB:  ഇതിൽ 1 മുതൽ […]


Read More

HOW TO RECLAIM EXCESS FESTIVAL ADVANCE


ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് അധികമായി പിടിച്ചു പോയാൽ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്പാർക്കിൽ ചെയ്യുന്ന വിധം . ✅ ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അധികമായി പിടിച്ച ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് തുക ജീവനക്കാരന് തിരിച്ചു നൽകാൻ ഉള്ള ഡിഡിയോ യുടെ പ്രൊസീഡിങ് തയ്യാറാക്കുക.✅ സ്പാർക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തു salary matters > processing > other allowances >        sanction order details > sanction order details-clickചെയ്യുക. ✅ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്, ഓഫീസ് എന്നിവ  […]


Read More

Snehapoorvam Scholarship


സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പ് അച്ഛനോ അമ്മയോ രണ്ടു പേരുമോ  മരണപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. സ്കൂൾ വഴിയാണ് ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.  സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ 1 . രക്ഷിതാവിന്റെ അപേക്ഷ2 . മാതാവ്/ പിതാവിന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി3. രക്ഷിതാവിന്റേയും കുട്ടിയുടേയും പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്ക് കോപ്പി4. ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പി5. BPL റേഷൻ കാർഡ് / APL റേഷൻ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 20000 നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ 22375 […]


Read More

DSC INSTALATION OR RENEWAL IN UBUNTU 18.04


Ubuntu 18.04 ലാപ് ടോപിൽ DSC Install ചെയ്യാൻKite Kerala  Downloads ൽ നിന്നും Operating System Select ചെയ്ത്  Digital signature updated download ചെയ്യുക. പ്രസ്‌തുത ഫയൽ റൈറ്റ് ക്ലിക് ചെയ്തു extract here നൽകുക.DSC കണക്ട് ചെയ്യുക.എക്സ്ട്രാക് റ്റ്  ചെയ്യപ്പെട്ട ഫോൾഡറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് Install.sh എന്ന ഫയൽ  Double click ചെയ്ത്  Run in Terminal ക്ലിക്  ചെയ്യുക. Token select ചെയ്ത് ok നൽകുക. തുറന്ന് വന്ന  Terminal ൽ […]


Read More
<123...20>